Algemene Voorwaarden

Voetballimo.nl

Algemene voorwaarden Voetballimo.nl

 1. Huurder en/of ondertekenaar van het contract is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
 2. Huurder betaalt rekeningen per factuur en extra kosten per factuur.
 3. Huurder draagt zorg dat alle medereizigers vooraf een kopie paspoort/identiteitskaart hebben aangeleverd bij voetballimo.nl . Dit in verband met de verzekering en in geval van nood.
 4. Voor iedere opdracht geldt een borg van € 300,00 euro. Deze wordt binnen 48 uur na de gereden rit teruggestort op het eerder aangegeven bankrekeningnummer.
 5. Na ontvangen van de huurovereenkomst is de auto voor huurder gereserveerd. Betaling van de factuur dient voor aanvang van de afgesproken huurperiode te zijn bijgeschreven op de rekening van voetballimo.nl of zoveel eerder of later als door partijen wordt overeengekomen.
 6. Eventuele restantbedragen worden ofwel voor de opdrachtdatum per factuur betaalt ofwel direct contant aan de chauffeur betaald.
 7. De huurder is gerechtigd gereserveerde rit tot twee maanden voor de reserveringsdatum te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving. Huurder betaalt hiervoor 25% van de afgesproken huurprijs aan annuleringskosten. Indien de rit na deze periode wordt geannuleerd is de huurder het gehele bedrag verschuldigd. Uiteraard zal voetballimo.nl hierbij rekening houden met eventuele verzachtende omstandigheden.
 8. Indien annulering plaatsvindt tijdens de rit, is huurder het volledige factuurbedrag verschuldigd.
 9. De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra leveringen.
 10. Indien, door wat voor oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is van de door voetballimo.nl geleverde diensten, dient deze klacht binnen 24 uur volledig en duidelijk omschreven ingediend te zijn bij voetballimo.nl. Indien voetballimo.nlniet binnen de tijdslimiet een klacht ontvangt, verklaart huurder volledig tevreden te zijn over de geleverde diensten. Wanneer er een klacht is gedeponeerd, geeft dat de huurder geen recht om de betaling op te schorten of te herroepen.
 11. Het is niet toegestaan om in de limousine te roken.
 12. De limousinerit is inclusief:
  •  Eventuele wedstrijd/concert tickets, dit zijn standaard toegangskaarten/wedstrijdplaatsen. Bij een (buitenlandse) limousinerit met overnachting, kiezen wij het 3 of 4 * hotel. Het avondprogramma is af te stemmen met de chauffeur.
  •  Chauffeur die iedereen ophaalt en weer veilig terugbrengt op de afgesproken locaties.
 13. Men wordt één uur voor de wedstrijd/evenement afgezet door onze chauffeur en maximaal een uur na de wedstrijd/evenement weer opgehaald op de afgesproken locatie.
 14. Drinken tijdens de rit: bier, wijn en verschillende soorten frisdrank. Wanneer de (ruime) voorraad op is, wordt deze niet meer aangevuld.
 15. De chauffeur stopt iedere 45 / 60 minuten voor een plas-rookpauze.
 16. De genoemde prijzen en uren gelden van de overeengekomen ophaallocatie tot de overeengekomen retourlocatie, tenzij anders is overeengekomen. Mocht de retourlocatie tijdens de terugrit wijzigen binnen een cirkel van 5 km. vanaf de eerder afgesproken locatie, kan dit zonder problemen gewijzigd worden. Uiteraard in overleg met de chauffeur.
 17. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij exclusief nadrukkelijk is weergegeven.
 18. Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken gebeuren, gaat de huurder akkoord dat deze tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht.
  •  € 5,- Per gebroken glas
  •  € 200,-  Reinigen en desinfecteren bij vervuiling van het interieur
  •  € 250,-  Minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur
  •  € 250,-  Minimaal bij iedere vorm van vandalisme
  Deze kosten zullen worden verdubbeld bij het verwijderen/ stelen van bovenstaande items uit de limousine, het moedwillig beschadigen daarvan en vandalisme.
 19. Als de reizigers tijdens het evenement of tijdens de rit door hun schuld in een vechtpartij geraken of zich schuldig maken aan andere strafbare feiten, zal de chauffeur de rit direct afbreken en is er geen recht op vergoeding en zal de reis terug naar huis op eigen kosten zijn van de huurder en medereizigers.
 20. Indien de betaling van de door ons geleverde (extra) diensten na één herinnering en één aanmaning achterwege blijft zijn we genoodzaakt incassodiensten te gebruiken.
 21. voetballimo.nl is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van de door huurder meegebrachte voorwerpen.
 22. Indien door storingen en/of mankementen de limousine niet verder kan rijden, zal voetballimo.nl zorgen dat de huurder gecompenseerd worden voor het restant van de rit.
 23. Indien door storingen en/of mankementen de gehuurde limousine niet inzetbaar is, dan wordt het volledige bedrag terugbetaald, of een andere passende oplossing geboden.
 24. voetballimo.nl is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.
 25. voetballimo.nl garandeert dat de limousines constant worden gecheckt om de hoogste standaards te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.
 26. Huurder accepteert al deze Algemene Voorwaarden.
 27. Alle genoemde bedragen zijn gebaseerd op maximaal 400 km vanaf start en eindpunt van de limousine, standplaats in Baarle-Nassau. De eventuele meerprijs voor extra te rijden kilometers wordt door ons aan jou gecommuniceerd zodra de exacte route inclusief ophaal adres /extra tussenstops / retour adres bij ons bekend is. Je ontvangt van ons te allen tijden een voorstel op maat.

voetballimo.nl
Loverenbeemd 6
5111CX Baarle-Nassau
KvK 58727906

Interesse?

Wil jij graag met jouw maten of vriendinnen in stijl naar een voetbalwedstrijd of evenement? Twijfel dan niet en kies voor Voetballimo.nl! Neem contact met ons op, en ontvang een vrijblijvende offerte.

Naar contact